„Alliluia“

Alliluia“ ( Aliluja ) je reč jevrejskog porekla ( allilu ia, jev. ) i znači „Hvalite Gospoda“ čime predstavlja osnovnu ideju ovog hora i ansambla. Kao neizostavan pripev velike većine pravoslavnih pesama, naziv „Alliluia“ svojim značenjem opisuje i samu suštinu pravoslavne duhovne muzike.

Slovna simbolika samog naziva hora i ansambla – „Alliluia“  u originalu predstavlja glasovnu transkripciju crkvenoslovenskog jezika na srpsku ćirilicu  (“Аллилуиа“)  sa muzičkim aspektom primerenog pevanog izgovora.

01 logo